Tiina Margus (Liias)

Intervjuu

Tiina meenutab oma lapsepõlve, mis jäi Teise maailmasõja aega. Seejärel jutustab ta 1949. aasta küüditamisest, elust Siberis aastatel 1949–1954, Eestisse tagasipöördumisest, koolielust Tartus ja oma Siberisse jäänud pere külastamisest 1956. ning 1958. aastal.