Uno Mell

Hirm sõja ja Nõukogude korra ees

Uno räägib inimeste sõjahirmust ja sellest, millised olid ettevalmistused Teise maailmasõja võimalikuks laienemiseks ka Eesti pinnale. Tema isa asus valmistama Punase Risti esmaabipakke, Uno aga käis apteegis nende sisu ostmas. Kui suvel 1940 marssisid sisse uued Punaarmee üksused, hakati inimesi arreteerima. Ka Uno pere kodus Narvas käisid NKVD töötajad.