Eduard Kuuskor

Intervjuu

Eduard Kuuskor on Raua tänava lahingu veteran. Intervjuu algab tema meenutustega Teise maailmasõja eelsest Eesti Vabariigist, seejärel räägib ta lahingust Tallinna 21. algkooli majja paigutatud Sidepataljoni ja riigipöörajate vahel 21. juunil 1940. 1944. aastal mõisteti ta süüdi NSV Liidu vastases luuretegevuses ja saadeti kümneks aastaks vangilaagrisse Inta linna Komi ANSV-s. Pärast laagrist vabanemist pidi ta veel kaks aastat olema asumisel.