Eduard Kuuskor

Intervjuu

Eduard Kuuskor on Raua tänava lahingu veteran. Ta alustab meenutustega teise maailmasõja eelsest Eesti Vabariigist, seejärel räägib lahingust Tallinna 21. algkooli majja paigutatud Sidepataljoni ja 1940. a. riigipöörajate vahel ning seejärele hilisemast elust. 1944. a. mõisteti ta süüdi NSV Liidu vastases luuretegevuses ja saadeti 10 aastaks paranduslike tööde laagrisse Inta linna Komi ANSV-s.