Eva Brown. Pagulase raske teekond ja sponsorluse reaalsus

Videomaterjali pikkus: 00:07:56

Õpitulemused

Õppija

- selgitab videoloo põhjal oma sõnadega, milline on seos inimõiguste ja rände vahel;
- toob näiteid inimõigustest, mis sunnitud rände korral enim puudutatud on;
- arendab koostöö- ja arutlusoskust, kuulamisoskust ja empaatiavõimet;
- kujundab oma seisukoha ja põhjendab seda argumenteeritult.

Meetodi kirjeldus

- Sotsiomeetria
- Küsimuste moodustamine
- Arutelu akvaariumi-meetodil (vt ka Kompass)

 

Õppematerjali koostajad on Anni Haandi ja Jüri Käosaar.

Материалы