Lapsepõlvemälestused: baltisakslased

Seos õppeteemaga

Gümnaasium: Lähiajalugu III. Eluolu ja kultuur; Eesti ajalugu II. Eesti XVIII sajandil

Põhikool: 8. klass. Eesti 18. sajandil

Märksõnad

mälu, minevik, baltisakslased, Balti erikord, estofiilid, eluolu 1920.-1930. aastail, kultuuriautonoomia

Õpitulemused

Õpilane

- iseloomustab baltisakslaste rolli muutumist Eesti ajaloos;

- analüüsib baltisakslaste mõju eesti kultuurile;

- iseloomustab eluolu 1920.-1930. aastail baltisakslaste näitel.

Muu

Taustateadmised baltisakslaste ajaloost. Ülevaate saab valitud katkendite põhjal (vt Lisa). Olenevalt klassist võivad tunnikavas ettenähtud ajad varieeruda ning ülesandele võib kuluda rohkem aega.

Õppematerjali koostaja on Hanna-Liis Kaarlõp-Nani.