Anne Tamm (Mihk)

Intervjuu

Anne Tamm (sünd. 1942) sündis ja kasvas Jõgevamaal, talupidajate perekonnas. Nende kodumaja sai 1944. aastal pommitabamuse ja pere elas edaspidi saunas. 1944. aastal läks isa Saksa armeest pääsemiseks metsa ning jäi sinna kuni arreteerimiseni NSV Liidu julgeolekuorganite poolt 1944. aastal. 1949. aasta küüditamisest ema ja tütred pääsesid, kuna hea inimene külanõukogust andis ette teada, millal küüditajad tulevad. Ema saatis lapsed sugulaste juurde ja läks ise paariks päevaks metsa varjule. Kolhooside loomise aegu tuli kõik loomad ära anda ja kolhoosi tööle minna. Ema hakkas tööle zootehnikuna. Kui isa vangilaagrist 1954. aastal vabanes, kolis perekond Tammistusse, kus isa sai tööd ehitajana. Ema jälgedes õppis ka Anne zootehnikuks. Vabal ajal harrastas ta koorilaulu ning osales laulupidudel. Meeldejäävatest sündmustest meenutab ta ka 1965. aasta reisi Soome, mis toonastes oludes oligi erakordne. Vabadusliikumise aktiviseerudes 1980ndate aastate lõpus elas Anne kaasa öölaulupidudele ning võttis osa Balti ketist jms.