Ain Aho

Intervjuu

Ain Aho (sündinud 1947) meenutab ajateenistust Nõukogude armees, mille koosseisus tuli tal osa võtta NSV Liidu invasioonist Tšehhoslovakkiasse 1968. aastal (sealsete demokratiseerumispüüete ehk nn. "Praha kevade" mahasurumine). Juttu tuleb sõjalisest väljaõppest armees, Tšehhoslovakkiasse minekust, sealsest teenistusest, sõjaväe eluolust jm.